Kia Auto nepiekrīt Konkurences padomes argumentācijai

KIA Auto un Tallinna Kaubamaja, kurus pārstāv zvērinātu advokātu birojs SORAINEN, Latvijas Republikas Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēs Latvijas Konkurences padomes lēmumu par it kā ierobežojošiem garantijas noteikumiem.

Konkurences padome ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru sabiedrībām tiek uzlikts solidārs pienākums samaksāt sodu. Lēmumā apgalvots, ka KIA Auto ieviestā vieglo automašīnu garantijas apkalpošanas kārtība ierobežo pasažieru automašīnu remontu neatkarīgajos servisos un neoriģinālo rezerves daļu izmantošanu. Patiesībā šādas garantijas kārtības mērķis ir nodrošināt pasažieru automašīnu drošību, un ar to netiek izslēgti neatkarīgie remontētāji vai atbilstošu rezerves daļu izmantošana. KIA Auto pārtrauc sadarbību ar pilnvarotajiem remontētājiem, kuri mēģina īstenot jebkādu ierobežojošu praksi, un regulāri pārbauda savus sadarbības partnerus.

KIA Auto un Tallinna Kaubamaja kategoriski nepiekrīt Konkurences padomes argumentācijai, kuras pamatā nav nekādu pierādījumu. Sabiedrības arī neatbalsta veidu, kā Latvijas Konkurences padome interpretē lēmumu un publiski to pasniedz kā ilgstošu un nepārtrauktu pārkāpumu, tādējādi radot nepienācīgu un nepamatotu kaitējumu KIA Auto un Tallinna Kaubamaja reputācijai. Faktiski KIA Auto un Tallinna Kaubamaja ir uzlikts sods un piemērota atbildība par vienpusējām darbībām, ko pieļāvis viens sadarbības partneris, proti Gros Auto Grupa, kurš atteicās veikt garantijas remontu KIA Ceed pasažieru automašīnai, jo automašīnas tehnisko apskati bija veicis Auto Stils Serviss, nevis pilnvarots KIA serviss. 

KIA Auto īpaši uzsver, ka visas Konkurences padomes veiktās izpētes pamatā ir bijis tikai šis viens gadījums. Nav pierādījumu par citiem gadījumiem, kur KIA īpašniekiem vai lietotājiem būtu liegts garantijas remonts. Turklāt izmeklēšanas laikā KIA Auto sniedza neskaitāmus paskaidrojumus Latvijas Konkurences padomei par KIA Auto garantijas noteikumiem, kārtību, lai nodrošinātu tās pareizu piemērošanu, un iespēju sazināties ar KIA Auto kā importētāju, ja jebkurš pilnvarotais remontētājs jebkāda iemesla dēļ atsaka garantijas remontu. KIA Auto arī iesniedza atbalsta dokumentāciju un procedūras. Konkurences padome ignorēja paskaidrojumus par KIA garantijas noteikumiem un to praktisko pielietošanu.

Vēl būtu nozīmīgi uzsvērt, ka Konkurences padome neveica KIA pasažieru automašīnu īpašnieku un lietotāju aptauju, lai noteiktu, vai bijuši jebkādi citi gadījumi, kad ir nepamatoti atteikta garantija vai faktiski notikusi neatkarīgu autoservisu tirgus vai rezerves daļu tirgus tiesību ierobežošana. Visbeidzot, piemērojot solidāru atbildību Tallinna Kaubamaja kā KIA Auto holdinga sabiedrībai, tiek būtiski mainīta mātes sabiedrības atbildības doktrīna, kā to parasti saprot un piemēro konkurences iestādes.

Ar lēmumu KIA Auto tiek piemērots sods EUR 134 514,43 apmērā; EUR 96 150,92 no kopējā soda tiek piemēroti solidāri ar Tallinna Kaubamaja kā KIA Auto holdinga sabiedrībai. Lēmumā tiek pieprasīts, lai KIA Auto pārtrauc it kā ierobežojošo garantijas noteikumu piemērošanu, maina garantijas noteikumus līdz 2015. gada 1. janvārim un informē KIA pasažieru automašīnu īpašniekus par iespējām veikt tehnisko apskati un ārpusgarantijas remontu pie neatkarīgiem remontētājiem. Ar lēmumu tiek pārtraukta izmeklēšana attiecībā uz Gros Auto Grupa, KIA Mitau, Forum Auto un Serviss Vidzemē 2.

Foto: iAuto

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.