Publicēts Satiksmes ministrijas publiskais pārskats par 2013.gadā paveikto

Satiksmes ministrija (SM) ir sagatavojusi publisko pārskatu par 2013. gadu, kurā atspoguļotas ministrijas pērnā gada aktualitātes — paveiktais, kā arī prioritātes 2014. gadam.

2013.gadā izstrādāti un apstiprināti vairāki SM darbībā nozīmīgi politikas dokumenti, kas noteiks nozares politikas attīstību nākamajā plānošanas periodā – 2014.-2020.gados.

Proti, apstiprināta Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020. gadam, kas paredz turpmākajos gados pakāpeniski palielināt ceļu finansējumu un ievērojami uzlabot valsts autoceļu stāvokli.

Tāpat apstiprinātas Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, par galvenajiem rīcības virzieniem nosakot Latvijas kā ilgtspējīga transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzēja attīstību un iekšējās un ārējās sasniedzamības, un augstas kvalitātes mobilitātes iespēju nodrošināšanu visā valsts teritorijā.

Izstrādāts arī Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, kura ietvaros ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībai paredzēts novirzīt finansējumu vismaz tādā apmērā kā 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Tāpat centralizēta sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkcija, un izveidota Sabiedriskā transporta padome, lai no 2014. gada uzsāktu vienotu sabiedriskā transporta plānošanu, kas ļauj racionālāk izmantot valsts piešķirtos līdzekļus un efektīvāk saskaņot reģionālos maršrutus.

Nozīmīgs darbs paveikts arī aviācijas jomā – darbu uzsāka visas NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka), kurā ietilpst arī Latvija, institūcijas. Veiksmīgi realizēta AirBaltic darbības restrukturizācija, kā rezultātā nacionālā aviokompānija pērn strādājusi ar turpat viena miljona eiro tīro peļņu.

Uzsākts arī platjoslas tīkla attīstības projekts elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanai visā valsts teritorijā. Optiskā tīkla būvniecības darbi turpinās visos plānošanos reģionos.

Ministrijas 2013. gada publiskais pārskats pieejams ministrijas mājaslapā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.