Būtiski pieaugušas izmaksas valstij un pašvaldībām par cietušo ārstēšanu un pabalstiem

AB dati liecina, ka 2013.gadā būtiski palielinājies valstij un pašvaldībām izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs par Latvijā notikušiem CSNg.

Saskaņā ar OCTA likumu, apdrošinātāji un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) atlīdzina zaudējumus ne tikai ceļu satiksmes negadījuma (CSNg) rezultātā cietušajām personām, bet arī valstij un pašvaldībai par cietušo ārstēšanu un rehabilitāciju. Tāpat tiek atlīdzināti valsts un pašvaldību izdevumi, kuri saistīti ar pensijām un pabalstiem invalīdiem un apgādājamiem, kā arī apbedīšanas pabalsti. LTAB dati liecina, ka 2013.gadā būtiski palielinājies valstij un pašvaldībām izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs par Latvijā notikušiem CSNg. Salīdzinājumā ar 2012.gadu pieaugums sastāda gandrīz 50%, izmaksu apjomam sasniedzot gandrīz 2,7 miljonus Eiro.

Ka liecina LTAB dati, saistībā ar pērnā un iepriekšējo gadu CSNg, 2013.gadā par zaudējumu atlīdzināšanu valsts un pašvaldības institūcijām kopsummā ir pieņemti 2853 lēmumi, kas ir par 31% vairāk kā 2012.gadā. Vislielākais lēmumu skaits ir pieņemts saistībā ar cietušo ārstēšanu un rehabilitāciju, pensijām un pabalstiem invalīdiem un apgādājamiem, kā arī personu pārejošu darbnespēju. Lēmumu skaita palielinājums ir gandrīz visās vadošajās pozīcijās, no kā izrietoši ir vērojams arī palielinājums atlīdzību izmaksu summās.

Atbilstoši 2013.gada rādītājiem valstij un pašvaldībām atlīdzinātā summa saistībā ar pensijām un pabalstiem invalīdiem sastādīja gandrīz 900 000 Eiro, kas ir par vairāk nekā 150% vairāk kā 2012.gadā. Saistībā ar pensijām un pabalstiem apgādājamiem pērnajā gadā izmaksāts 457 000 Eiro, kas ir par 165% vairāk kā 2012.gadā. Savukārt sakarā ar CSNg cietušo ārstēšanos stacionāros, rehabilitāciju un sniegto neatliekamo palīdzību negadījumā, 2013.gadā kopsummā ir izmaksāti 830 000 Eiro. Kā stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, ļoti bieži cietušie uzskata, ka vienīgās izmaksas, kas veidojas apdrošinātājam saistībā ar CSNg, ir tās, kas tiek izmaksātas privātpersonai saistībā ar tās veselībai nodarīto kaitējumu. Taču nepamatoti tiek aizmirstas tās izmaksas, kas rodas apdrošinātājiem atlīdzinot valstij radušos izdevumus par cietušo ārstēšanu, uzturēšanu ārstniecības iestādēs, kā arī izmaksātajiem pabalstiem. Lielais izmaksu apmērs, kas 2013.gadā tika izmaksāts valsts un pašvaldību institūcijām, būtiski ir ietekmējis OCTA nozares negatīvos darbības rādītājus.

„Ja atskatāmies uz pēdējo 5 gadu statistiku par izraisīto CSNg daudzumu, tad redzam, ka konkrētajā periodā bija liels avāriju skaits ar smagām sekām, kas, protams, ietekmē atlīdzību izmaksu apmēru. Savukārt, pieteikt atlīdzību izmaksas par personai nodarītajiem zaudējumiem var 3 gadu garumā kopš CSNg brīža. Tāpat, ja runa ir par personas veselību, tad ārstēšanās un rehabilitācija, kā arī valsts pabalstu izmaksa pēc CSNg var ilgt vairāku gadu vai pat visa mūža garumā, kas nozīmē, ka vēl 2013.gadā tiek atlīdzināti zaudējumi par CSNg, kas notikuši 2005.gadā un senāk”, informē Juris Stengrevics.

Tāpat jāpiemin fakts, ka 2013.gadā lielākā daļa valsts un pašvaldību institūcijām atlīdzināto izdevumu bija saistīti ar 2010.gadā notikušajiem CSNg, savukārt 2012.gadā atlīdzināti galvenokārt izdevumi par 2009.gada CSNg. Tā kā 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, notikuši par 8,2% vairāk CSNg, tad tas arī ir viens no būtiskākiem iemesliem atlīdzināto izdevumu valstij un pašvaldībām pieaugumam pērnajā gadā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.