Satiksmes ministrija izstrādājusi ceļu satiksmes drošības uzlabošanas plānu

Satiksmes ministrija (SM) sadarbībā ar iesaistītajiem partneriem izstrādājusi plāna projektu „Ceļu satiksmes drošības plāns 2014. – 2016.gadam”, kurš otrdien, 11.februārī pieņemts Ministru kabinetā (MK).

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsver: „Apstiprinātais ceļu satiksmes drošības uzlabošanas plāns ir ambiciozs, un tā ieviešanai nepieciešama sabiedrības izpratne un aktīva līdziesaiste. Svarīgi ir turpmāk veicamie pasākumi, jo minētais trīs gadu plāns ir tikai daļa no Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītajiem mērķiem – līdz 2020.gadam par 50% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, kā arī par 50% samazināt smagi ievainoto skaitu, salīdzinot ar 2010.gadu.”

Plāna darbības virzieni un pasākumi noteikti, izvērtējot Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam rezultātus, analizējot līdzšinējos rādītājus, kā arī turpinot iepriekš uzsāktos pasākumus ceļu satiksmes drošības paaugstināšanā.

Būtiski uzsvērt, ka kopējie ieguvumi no ceļu satiksmes drošības pasākumu īstenošanas 2007.-2012.gadā ir aptuveni 430 miljoni latu, piecos gados izglābtas 1167 dzīvības un par 6988 mazāk cilvēku guvuši savainojumus un traumas.

Foto: iAuto.lv

Plānā apskatīti divi iespējamie situācijas attīstības scenāriji – pesimistiskais un optimistiskais. Pesimistiskais scenārijs: paredzams, ka ne bojāgājušo skaits, ne smagi ievainoto skaits nesamazināsies, salīdzinot ar 2010.gada rādītājiem. Optimistiskais scenārijs atbilst Eiropas Savienības izvirzītajam mērķim – līdz 2020.gadam divas reizes samazināsies gan bojāgājušo, gan smagi ievainoto skaits salīdzinājumā ar 2010.gadu, t.i. 7 – 10% ik gadu. Vienlaikus plānā norādīts – ja netiks rasts atbilstošs finansējums plāna mērķu īstenošanai, jārēķinās ar pesimistisko scenāriju – t.i., bojāgājušo un smagi ievainoto skaits nesamazināsies.

Plānā paredzēti šādi galvenie uzdevumi: gājēju, velosipēdistu, mototransporta vadītāju un pasažieru drošības garantēšana, vieglo automobiļu vadītāju un pasažieru drošības garantēšana; cietušo skaita samazināšana ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīts komerctransports (kravas automobiļi un autobusi); bērnu drošības līmeņa paaugstināšana ceļu satiksmē; transportlīdzekļu droša braukšanas ātruma ievērošanas nodrošināšana; transportlīdzekļu vadīšanas alkohola reibumā un narkotisko vielu iespaidā izskaušana; transportlīdzekļu vadīšanu nogurumā gadījumu skaita samazināšana; ceļu satiksmes negadījumu smaguma pakāpes samazināšana; inteliģento transporta sistēmu (ITS) aktīvāka izmantošana ceļu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanā; sabiedrības izpratnes veicināšana un iesaistīšana ceļu satiksmes drošības problēmu apzināšanā un risināšanā; pastāvīgi autotransporta infrastruktūras pārvaldīšanas pasākumi, kas nodrošina ceļu satiksmes funkcionēšanu atbilstoši augošām satiksmes drošības prasībām.

Plāns paredz īstenot kopā 79 pasākumus tādās jomās kā normatīvo aktu pilnveidošana, ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības kontrole, ceļu satiksmes dalībnieku apziņas veidošana, inženiertehniskie pasākumi autoceļu un ielu tīklā, ceļu satiksmes dalībnieku izglītošana un apmācība, ITS sistēmu ieviešana ceļu satiksmē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta modernizācija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta modernizācija, ceļu satiksmes drošības pētījumi.

Ceļu satiksmes drošības plāna 2014.-2016.gadam ieviešanu pārrauga Ceļu satiksmes drošības padome. Plāna īstenošanā iesaistītas institūcijas, kuru pārstāvji piedalījās plāna izstrādē: Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Rīgas dome.

Plāna projekts tika izskatīts un atbalstīts 2013.gada 18.aprīļa Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, kā arī nosūtīts saskaņošanai nozares nevalstiskajām organizācijām, no kurām iebildumi netika saņemti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.