OCTA likuma grozījumos paredzēts uzlabot cietušo tiesības ātrāk saņemt apdrošināšanas atlīdzību

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) pērnā gada rudenī iniciētajos grozījumos OCTA likumā ir paredzēts atvieglot CSNg cietušo personu tiesības ātrāk saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

“Sagatavotie grozījumi paredz arī virkni citu uzlabojumu un precizējumu OCTA likumā, tādēļ ir pamats diskusijām par ierosinātājiem grozījumiem un to virzīšanu tālākai skatīšanai, un ātrākai apstiprināšanai parlamentā,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka otrdien medijos izteiktais priekšlikums par nepieciešamību uzsākt diskusiju par grozījumiem OCTA likumā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu tiesības savlaicīgi saņemt apdrošināšanas atlīdzību, saskan ar LTAB jau pērnā gada rudenī iniciētajiem priekšlikumiem. “Uzskatām, ka situācijās, kad apdrošinātājam, pēc tā rīcībā esošajiem dokumentiem, ir iespējams nepārprotami konstatēt, kas ir CSNg izraisītājs un cietušais, būtu pieļaujams negaidīt tiesvedības beigas un ātrāk izmaksāt atlīdzību par personai nodarītajiem zaudējumiem. Tas ļautu cietušajam saņemt operatīvu un pietiekamu ārstēšanu, savukārt apdrošinātājiem izvairīties no papildus izmaksām, kas var rasties savlaicīgi neveiktas ārstēšanas vai komplikāciju radītu seku novēršanā,” skaidro J.Stengrevics.

Ieviešot likumā minētos uzlabojumus, jāņem vērā riskus, ka vēlāk sekojošie tiesu spriedumi var būt pretrunā ar apdrošinātāja iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, un izmaksātā atlīdzība var tikt atprasīta no CSNg iesaistītajiem pat regresa kārtībā. “Gadījumi, kad CSNg rezultātā cietušas personas, pārsvarā ir komplicēti, ir situācijas, kad pat policijai nav iespējams noteikt precīzus negadījuma apstākļus un tā izraisītāju, tādēļ LTAB iniciētajos likuma grozījumos paredzēta kārtība, kā izvērtēt šādus gadījumus un iespēju robežās izvairīties no pārsteidzīgi kļūdainām izmaksām,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka vairumā gadījumu jau šobrīd, kad iespējams visai droši noteikt negadījuma apstākļus un tajā cietušos, apdrošinātāji nevilcinās ar tiesas sprieduma gaidīšanu un veic atlīdzību izmaksu.

LTAB informē, ka sagatavotie grozījumi, ko izstrādājuši apdrošinātāji, un kas jau pērn rudenī izskatīti Finanšu ministrijas OCTA konsultatīvajā padomē, paredz arī virkni citu uzlabojumu un precizējumu OCTA likumā. Viens no būtiskākajiem grozījumu priekšlikumiem ir saistībā ar tirdzniecības numuru izmantošanu Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas nodoti tirdzniecībā. Tie paredz, ka komersantam, kurš pieņēmis transportlīdzekli tirdzniecībā, jābūt atbildīgam par OCTA veikšanu ar pirmo dienu, ja persona, kura nodevusi transportlīdzekli tirdzniecībai, nav devusi piekrišanu transportlīdzekļa izmēģinājuma braucienam. Tāpat OCTA likumā paredzēts precizēt normu, kas nosaka, ka OCTA veicama arī attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, kas brauc pa mežu, pļavu u.c. vietām, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana. Tādējādi tiek nodrošināts, ka arvien mazāk paliek neskaidru situāciju, kad un kam ir nepieciešams iegādāties OCTA polisi. Iesniegtajā grozījumu projektā iekļauta arī virkne citu precizējumu, papildinājumu un uzlabojumu.

J.Stengrevics arī norāda, ka nepieciešamība skaidrot CSNg cietušajiem viņu tiesības un iespējas saņemt zaudējumu atlīdzību, vienmēr ir bijusi viena no LTAB prioritātēm, tomēr šīs informācijas nekad nevar būt par daudz, tādēļ gandrīz katru gadu tiek organizētas informatīvas kampaņas par dažādām OCTA tēmām. “Tāpat arī šī gada otrajā pusē LTAB plāno realizēt apjomīgu skaidrojošo kampaņu „Apdrošināts un vienā mierā!”, kuras mērķis ir informēt par dažādiem atlīdzību veidiem, ko OCTA paredz atlīdzināt par CSNg nodarīto zaudējumu cietušajai personai un mantai. Kampaņa tiks finansēta no ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei paredzētajiem līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās iemaksas no OCTA polisēm,” informē J.Stengrevics.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” UADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, AAS “Gjensidige Baltic”, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.

Foto: Ekrānšāviņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.