Būtiskākie 2014.gada notikumi OCTA nozarē

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ir apkopojis svarīgākos 2014.gada notikumus OCTA nozarē, kuri ir ietekmējuši tās darbību un kopējos tirgus rādītājus. “Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad OCTA nozare turpina strādāt ar zaudējumiem, tomēr ir vērojami nelieli uzlabojumi un OCTA tirgus palēnām kāpina pieauguma tempus. Paredzams, ka arī nākamajā gadā OCTA tirgus varētu saglabāt pozitīvas pieauguma tendences,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, piebilstot, ka kopumā šis gads OCTA nozarē vērtējams visumā pozitīvi.

Foto: iAuto

2014.gads ir bijis nozīmīgs arī ar to, ka LTAB atzīmēja savu 10 gadu jubileju, un, šo gadu laikā darbojoties profesionāli un atbildīgi, ir izdevies veikt būtiskus uzlabojumus OCTA sistēmas sakārtošanā, kas palīdzējis veicināt CSNg cietušo interešu aizstāvību. “Desmit gados sasniegtais ir labs atskaites punkts un vienlaikus arī izaicinājums, lai turpinātu strādāt pie nozares attīstības un izaugsmes,” domā J.Stengrevics un pauž pārliecību,  ka arī turpmākie darbības gadi būs dinamiski, notikumiem bagāti un nesīs daudz pozitīvas pārmaiņas OCTA tirgū.

Ieviesti soda punkti par braukšanu bez OCTA

Lai samazinātu neapdrošināto skaitu un uzlabotu kopējo ceļu satiksmes drošību, gada sākumā tika apstiprināti grozījumi pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumos, kuri paredz, ka par braukšanu bez OCTA un spēkā esošas tehniskās apskates tiks piešķirti 2 soda punkti par katru pārkāpumu. Skaidrojot šīs rīcības nepieciešamību, J.Stengrevics atsaucas arī uz citu Eiropas valstu pieredzi: “Lielbritānijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja veiktie pētījumi, analizējot CSNg un to izraisītāju datus, ir pierādījuši, ka īpašnieki, kas savus transportlīdzekļus neapdrošina, ar daudz lielāku varbūtību izdara arī citus pārkāpumus – 10 reizes biežāk kā vidēji brauc alkohola reibumā, 6 reizes biežāk brauc ar transportlīdzekli neatbilstošā tehniskā stāvoklī, ik gadu ir iesaistīti vairākos CSNg ar smagām sekām, ar ievainotajiem un bojāgājušajiem. Tāpēc arī valsts bargi vēršas pret tādiem autoīpašniekiem, kuri ir potenciāls drauds sabiedrībai. Ieviešot Latvijā soda punktus par braukšanu bez OCTA, mēs ceram uz vēl lielāku neapdrošināto skaita samazināšanos, kas viennozīmīgi būs ieguvums visiem autoīpašniekiem un sabiedrībai kopumā.”

Palielinās atlīdzību apmērs par CSNg cietušajiem nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem

Jūnijā pieņemtie Ministru Kabineta (MK) noteikumi paredz iespējas CSNg cietušajai personai saņemt būtiski lielākas atlīdzības par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem, papildus jau šobrīd ievērojamām summām, kas tiek izmaksātas par CSNg cietušajām personām, atlīdzinot materiālos zaudējumus gan pašiem cietušajiem, viņu tuviniekiem un valstij. Jaunie noteikumi vairs nenosaka maksimāli pieļaujamo apdrošināšanas atlīdzības limitu, bet paredz iespēju katrā gadījumā individuāli noteikt apdrošināšanas atlīdzības apmēru, par pamatu ņemot vienotus kritērijus. Ieviešot šīs izmaiņas ir nodrošināta Latvijas likumdošanas atbilstība Eiropas Savienības Tiesas 2013.gada oktobra un 2014.gada janvāra spriedumiem, kas paredz, ka OCTA ietvaros nav nosakāms apdrošināšanas atlīdzības limits, kas ir mazāks, kā OCTA likumā un Eiropas direktīvā noteiktais kopējais apdrošinātāja atbildības limits par CSNg nodarītajiem zaudējumiem. Šī gada nogalē, saistībā ar nemateriālo zaudējumu atlīdzībām ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, gaidāms arī Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums.

OCTA nozares rādītāji turpina uzlaboties

2014.gada 9 mēnešos apdrošināšanas sabiedrību nopelnīto prēmiju summa sastāda 34 584 811 EUR, savukārt atlīdzību prasību neto summa – 25 316 327 EUR. Salīdzinot ar 2013.gada 9 mēnešu rezultātiem pieaugums attiecīgi sastāda 9,7% un 4,5%. “Paredzams, ka arī 2014.gada rezultāti kopumā uzrādīs pozitīvas tendences, tomēr nozares izaugsmes tempus kopumā joprojām negatīvi ietekmē saspringtā cīņa par klientu piesaisti OCTA segmentā. Jāņem vērā, ka nozare ar zaudējumiem ir strādājusi gandrīz nemainīgi kopš 2004.gada. Apdrošināšanas jomas speciālisti ir piesardzīgi savās nākotnes prognozēs, uzsverot, ka nozares zaudējumi atkal varētu pieaugt saistībā ar gaidāmo Satversmes tiesas lēmumu attiecībā uz MK noteikumiem par nemateriālo zaudējumu atlīdzības apmēriem,” situāciju raksturo J.Stengrevics.

Par LAAS ”Balva” likvidācijas procesa ietekmi uz OCTA tirgu

LTAB rūpīgi seko līdzi situācijai ar Likvidējamās Apdrošināšanas akciju sabiedrības (LAAS) “Balva” likvidācijas procesu, veicot arī izmaksas no Garantijas fonda, atbilstoši starptautiskajiem līgumiem un citām saistībām. “Garantijas fonda savlaicīgas un pārdomātas rīcības rezultātā OCTA tirgus stabilitāti kopumā līdz šim LAAS ”Balva” likvidācijas process nav ietekmējis. Lai arī LAAS “Balva” likvidācija ir radījusi papildus izmaksas Garantijas fondā, šajā gadā būtiskas problēmas nozarē nav vērojamas. Notiek pakāpeniska līdzekļu atgūšana, tomēr turpmākais LAAS “Balva” likvidācijas process un Garantijas fondam atlīdzināmo līdzekļu apjoms pagaidām vērtējams piesardzīgi,” skaidro J.Stengrevics. Par LAAS „Balva” savlaicīgi nenokārtotajām starptautiskajam saistībām LTAB ir veicis izmaksas no Garantijas fonda 1,27 milj. eiro apmērā, turpretim LAAS „Balva” ir atlīdzinājusi Garantijas fondā 446 tūkst.eiro.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.