Konkurences padome par aizliegtu vienošanos piemēro Auto asociācijai sodu 10 429 eiro apmērā

Šī gada 14.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt Auto asociāciju (AA) par aizliegtu vienošanos, kas vērsta uz auto remontdarbu veicēju konkurences ierobežošanu, biznesa portālu “Nozare.lv” informē KP pārstāve Inita Kabanova.

Biedrībai piemērots naudas sods 10 429 eiro apmērā, kas ir 4% no tās iepriekšējā gada apgrozījuma.

Kā biznesa portālam “Nozare.lv” apstiprina AA pārstāve Zane Rone, asociācija patlaban apspriežas ar juristiem. “Asociācija vēl nav izlēmusi, vai pārsūdzēt KP lēmumu. Tāpēc patlaban ar juristiem tiek apspriestas juridiskās nianses. Šīs nedēļas beigās asociācija varētu izlemt – pārsūdzēt vai nē.”

KP lēmumā konstatēja, ka AA biedri – lielākie jaunu automašīnu tirgotāji un pilnvaroto servisu īpašnieki Latvijā – asociācijā apsprieduši jautājumus, kas saskaņā ar Konkurences likumu katram uzņēmumam jārisina individuāli.

AA biedri savā starpā apsprieda kopīgu stratēģijas veidošanu attiecībā uz apdrošināšanas akciju sabiedrībām, kā arī vienotu noteikumu izstrādi, kas operatīvā līzinga gadījumā nosaka, kur veikt jaunu automašīnu apkopi un remontu.

Biedrība apspriestos komerciālos noteikumus par automašīnu servisu un apkopi saskaņojusi arī ar Latvijas Līzinga devēju asociāciju (LDDA), vienojoties par būtiskiem līzinga darījumu pamata noteikumiem. Proti, ka operatīvā līzinga gadījumā automašīnas tehniskās apkopes un remontus iespējams veikt tikai attiecīgo automašīnu marku pilnvaroto pārstāvju servisos.

Šāda vienošanās samazina neatkarīgo servisu iespējas sniegt līdzvērtīgus pakalpojumus, nodrošinot konkurences priekšrocības attiecīgo automašīnu marku pilnvaroto pārstāvju servisiem – AA biedriem. Turklāt vienotu noteikumu izstrāde, kas saistīta ar atlīdzību izmaksāšanu, remontdarbu normstundu aprēķināšanas pamatprincipiem un pieļaujamām cenu svārstībām, samazina konkurenci pašu AA biedru vidū.

Atsaucoties uz publiski izskanējušo biedrības AA komentāru, ka tā pārkāpusi Konkurences likumu, lai apkarotu ēnu ekonomiku, KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda, ka nav pieļaujams, ka asociācija izmanto apzinātas un prettiesiskas darbības kā līdzekli citu likumu pārkāpumu apkarošanai savā nozarē, jo tādējādi tirgus tiek kropļots vēl vairāk un rezultātā cieš patērētāji un godīgi strādājošie uzņēmumi.

“KP pilnībā atbalsta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai auto servisu nozarē un uzsver, ka starp neatkarīgo servisu darbību un ēnu ekonomiku nav liekama vienādības zīme – kvalitatīvu neatkarīgo servisu darbība ir būtiska, lai tirgū pastāvētu konkurences spiediens, kas nodrošina izvēles iespējas patērētājiem,” uzsver Ābrama.

Klientu tiesības par saviem līdzekļiem veikt auto remontu un tehnisko apkopi neatkarīgos servisos aizsargā arī īpaša Eiropas Savienības regula. KP klientus aicina izmantot tiesības izvēlēties cenas un kvalitātes ziņā konkurētspējīgākos pakalpojumus, neatkarīgi no autoservisa veida.

Attiecīgi KP aicina biedrību AA turpmākajā cīņā ar ēnu ekonomiku nepārkāpt spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Konkurences likumu.

Lietas izpētes laikā AA KP neminēja savus argumentus par ēnu ekonomikas apkarošanu kā iemeslu prettiesiskajai rīcībai, tādējādi KP nebija iespējas tos atspēkot jau savā lēmumā.

Kā ziņots, AA konkurences sargiem pārmet šķēršļu likšanu ēnu ekonomikas apkarošanai, jo KP iebilst pret tirgus dalībnieku vienošanos, ka operatīvajā līzingā iegādātai automašīnai tehniskās apkopes un remonti jāveic attiecīgo automašīnu marku pilnvaroto pārstāvju servisos.

AA viceprezidents Ingus Rūtiņš biznesa portālam “Nozare.lv” uzsvēra, ka Latvijā par vienu no valsts galvenajām prioritātēm vairāku gadu garumā ir pasludināta ēnu ekonomikas apkarošana, taču šai prioritātes īstenošanai var traucēt KP darbība, neņemot vērā auto nozares sociāli ekonomisko un tiesisko kontekstu.

“Ir tikai uzslavējama VID ieinteresētība, pievēršoties pelēkās ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanaiauto remonta nozarē. Tomēr diezgan pārsteidzoša ir atsevišķu valsts iestāžu norobežošanās no kopējā nozares sociāli ekonomiskā un arī tiesiskā konteksta, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka mūsu valstī labā roka joprojām nezina, ko dara kreisā,” norādīja Rūtiņš.

Iepriekš vēstīts, ka VID ēnu ekonomikas apkarošanā kā vienu no prioritārajām nozarēm ir noteicis automobiļu apkopes un remonta nozari. Šīs nozares uzņēmumiem dota iespēja līdz septembrim pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. Pretējā gadījumā VID uzsāks vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus pret automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu nemaksātājiem.

VID ar AA ir noslēgta vienošanās par sadarbību, lai kopīgi veicinātu godīgu komercdarbības vidi automobiļu apkopes un remonta nozarē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.