Pievērsīs pastiprinātu uzmanību mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai

Trešdien, 18.jūnijā, Satiksmes ministrijā notika Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) sēde, kurā tika pārrunāts paveiktais ceļu satiksmes drošības uzlabošanas jomā, kā arī īpaši uzmanība tika veltīta mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, atklājot sēdi, uzsvēra, ka, ņemot vērā pēdējā laikā bojā gājušo skaita pieaugumu uz Latvijas ceļiem, ir jāpastiprina iesāktās aktivitātes ceļu satiksmes drošības uzlabošanās jomā. A.Matīss: „Šogad statistika nav iepriecinoša – ir palielinājies bojā gājušo skaits uz Latvijas ceļiem. Puse no bojā gājušo skaita ir tieši mazaizsargātie satiksmes dalībnieki – velosipēdisti un gājēji – tāpēc aicinu padomi ņemt vērā šo apstākli, turpinot plānot aktivitātes ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.”

A.Matīss informēja, ka vakar valdība lēma par padomes sastāva izmaiņām, to paplašinot ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Turpmāk padomē darbosies Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks un Latvijas Motoklubu asociācijas sekretārs Arnis Blodons. Ministrs pozitīvi vērtēja jauno padomes locekļu līdzšinējos priekšlikumus un ierosinājumus ceļu satiksmes drošības situācijas uzlabošanā Latvijā, kā arī atgādināja, ka padome ir atvērts forums sabiedrības, nozares un valsts pārvaldes diskusijai.

Valsts policija (VP) informēja, ka ceļu satiksmes negadījumu skaits šogad salīdzinājumā ar pērno gadu ir nedaudz samazinājies, taču bojā gājušo skaits ceļu satiksmes negadījumos šogad ir pieaudzis par 20 cilvēkiem (līdz pagājušā gada 13.jūnijam bojā gājuši bija 57 cilvēki, bet šogad šajā pašā laika periodā – 77). VP atzina, ka joprojām galvenie ceļu satiksmes negadījumu cēloņi ir divi – atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā.

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) informēja, ka ir izstrādāts jauno Ceļu satiksmes noteikumu projekts, kurā īpaša uzmanība pievērsta gājēju drošībai, kā arī pilnveidots velosipēdu vadītāju tiesiskais regulējums. Noteikumu projekts šobrīd ir saskaņošanas procesā un tuvāko mēnešu laikā tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā, un plānots, ka jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Sēdē tika uzklausīta CSDD un Valsts izglītības satura centra informācija par esošo skolēnu apmācības procesu saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu apguvi un iespējām iegūt velosipēdu vadītāja tiesības, jau no 10.gadu vecuma. Tā kā sēdes dalībnieku vidū minētais jautājums raisīja plašu viedokļa apmaiņu, tad tās dalībnieki vienojās turpināt diskusiju un izstrādāt jau tuvākajā laikā konkrētus priekšlikumus, kā uzlabot skolās bērnu apmācības procesu, vienlaikus rodot iespēju iegūt pirmās tiesības velosipēda vadīšanai.

Kā informēja CSDD pārstāvji, ir sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, lai pilnveidotu vadīšanas tiesību atgūšanas kārtību vadītājiem, kuriem tiesības atņemtas par braukšanu reibumā, t.sk. paredzot regulāras narkologa un psihologa pārbaudes, kā arī prasību nokārtot teorētisko eksāmenu personām, kurām tiesības atņemtas uz termiņu līdz vienam gadam.

Tāpat Saeimā iesniegti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar mērķi palielināt sodus par ievērojamu atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Savukārt VAS „Latvijas Valsts ceļi” padomi informēja, ka no 2.jūnija līdz 1.oktobrim atsevišķos valsts autoceļu posmos maksimālais atļautais braukšanas ātrums vieglajām automašīnām un motocikliem būs 100 km/h. Šāds ātruma limits tiek ieviests ceļu posmos, kur tas ir pieņemams no satiksmes drošības viedokļa, tādā veidā samazinot ceļā pavadāmo braukšanas laiku . Savukārt padome atbalstīja priekšlikumu Ceļu satiksmes noteikumu projektā noteikt maksimālā atļautā ātruma limtu – 80 km/h uz ceļiem ar grants vai šķembu segumu, samazinot to no patreizējiem 90 km/h.

Ceļu satiksmes drošības padomi vada satiksmes ministrs Anrijs Matīss, sēdē piedalījās padomes priekšsēdētāja vietnieks, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī pārstāvji no SM, CSDD, IeM, Valsts policijas un citām institūcijām.

Nākamā CSDP sēde plānota septembrī.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss Foto: iAuto.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.