80% klientu izvēlas saņemt transportlīdzekļu apdrošināšanas atlīdzību autoservisa remontdarbu veidā

Lai nodrošinātu operatīvu pakalpojumu saņemšanu, apdrošināšanas sabiedrības aktīvi pilnveido sadarbību ar autoservisiem. Īstenotās sadarbības priekšrocības arvien vairāk novērtē klienti – 2013. gadā par 30% pieaudzis to apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) klientu skaits, kas izvēlējušies saņemt apdrošināšanas atlīdzību autoservisa remontdarbu veidā, t. i., šobrīd jau 80% BTA auto apdrošināšanas klientu izvēlas šādu atlīdzības.

Foto: iAuto.lv

BTA novērojumi liecina, ka iedzīvotāji, iegādājoties transporta apdrošināšanas pakalpojumus, arvien lielāku uzmanību pievērš tam, cik ātra un veiksmīga ir apdrošināšanas sabiedrību sadarbība ar autoservisiem un kādā veidā notiek apdrošināšanas atlīdzību izmaksa. Iegādājoties obligātās transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb OCTA polisi, iedzīvotāju izvēli noteicošais kritērijs vēl arvien ir pakalpojuma cena. Tomēr, iegādājoties brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanas polisi – KASKO, arvien biežāk klientu izvēli nosaka nevis cena, bet apdrošināšanas sabiedrību piedāvātās priekšrocības – apdrošināšanas atlīdzību izmaksāšanas ātrums un tas, cik ātri, ērti un kvalitatīvi notiek remontdarbi autoservisos. Piesakot apdrošināšanas gadījumu, arvien vairāk klientu izvēlas saņemt apdrošināšanas atlīdzību nevis naudā, bet gan doties uz apdrošinātāja ieteikto autoservisu, lai saņemtu remontdarbu.

Iveta Rijniece, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore: „Veiksmīga apdrošinātāju un autoservisu sadarbība nozīmē būtiskus ieguvumus klientam. Saskaņā ar BTA statistiku, 2012. gadā aptuveni 50% klientu, piesakot apdrošināšanas gadījumu, izvēlējās saņemt remontdarbu pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības ieteiktā autoservisā, bet 2013. gadā to izvēlējās jau gandrīz 80% klientu. Statistika liecina, ka klienti arvien vairāk novērtē un izmanto piedāvātās iespējas ātrākai atlīdzības saņemšanai, izmantojot mūsu pērn ieviesto pakalpojumu – atlīdzību pieteikšanu autoservisos, kā arī ļoti atzinīgi novērtē iespēju trīspusējās telefona sarunas laikā ar apdrošinātāju un autoservisu vienoties par vēlamo laiku remontdarbu veikšanai. Šis pakalpojums ir devis iespēju virknei klientu nomainīt plīsušu automašīnas stiklu tajā pašā dienā, kad pieteikts apdrošināšanas gadījums.”

Apdrošinātāju darbības operativitāti novērtē ne tikai klienti, bet arī autoservisi. Saskaņā ar  veikto autoservisu aptauju, nozīmīgākais kritērijs, kas nosaka veiksmīgu sadarbību starp apdrošinātājiem un autoservisiem, ir autoservisu remontdarbu tāmes izskatīšanas un apdrošinātāja atbildes sniegšanas ātrums. Kā nākamos būtiskākos sadarbības kritērijus autoservisi norādījuši apdrošināšanas sabiedrību atlīdzību ekspertu kompetenci, profesionalitāti tāmes izskatīšanā un apdrošinātāju piesaistīto klientu skaitu. Kopumā vērtējot apdrošināšanas sabiedrību un autoservisu sadarbību, autoservisu vadītāju skatījumā apdrošinātāju darbība ir uzlabojusies, veicot ātrāku remontdarbu tāmes izskatīšanu, atbildes sniegšanu klientam un rēķinu apmaksu.

Aptaujas ietvaros vērtējot sadarbību ar BTA, 92,9% aptaujāto autoservisu atzina, ka sadarbība ir ļoti pozitīva vai pozitīva. Arī BTA klientiem piedāvāto iespēju pieteikt apdrošināšanas atlīdzību autoservisā vairums respondentu novērtējuši pozitīvi – 80% autoservisu norādījuši, ka pakalpojums ir ērts klientiem, 66% autoservisu uzskata, ka pakalpojums arī veicinājis ātrāku lietu izskatīšanu un rēķinu apmaksu autoservisiem un 57% autoservisu arī atzinuši, ka šis pakalpojums paātrinājis atlīdzību saņemšanu. Tikai septiņi respondenti norādījuši, ka pakalpojums radījis papildus slodzi viņu darbam, tomēr, ņemot vērā kopējo tendenci, ka ievērojami palielinās klientu skaits, kas izvēlas atlīdzību saņemt autoservisa remontdarbu veidā, viņi vienlaikus atzīst, ka šis pakalpojums ir ļoti ērts klientiem. Savukārt, vērtējot BTA darbības kvalitāti, ņemot vērā remonta darbu tāmes izskatīšanas un atbildes sniegšanas ātrumu, 84% aptaujāto autoservisu atzina, ka remontdarbu tāmes izskatīšana un atbildes sniegšana ir ļoti ātra vai ātra.

Lielākā daļa no aptaujātajiem autoservisiem atzina, ka šogad tiek plānotas pakalpojumu cenu izmaiņas – tās plānots palielināt līdz 10%. Kā iemeslus cenu paaugstināšanai autoservisi norādījuši nepieciešamību palielināt darbinieku atalgojumu, komunālo pakalpojumu izmaksu pieaugumu un administratīvo izmaksu pieaugumu, tai skaitā remontdarbiem nepieciešamo materiālu un rezerves daļu cenu pieaugumu.

Iveta Rijniece: „Pakalpojumu cenu kāpums autoservisos, protams, var ietekmēt transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu cenu. Šobrīd transportlīdzekļu apdrošināšanas jomā tirgū ir sīva konkurence – jaunie tirgus dalībnieki aktīvi cenšas iekarot tirgu, nereti piedāvājot apdrošināšanas pakalpojumus par dempinga cenām, kas neļauj apdrošināšanas sabiedrībām palielināt polišu cenas atbilstoši autoservisu pakalpojumu cenu kāpumam un tam, lai transportlīdzekļa apdrošināšanas pakalpojumi būtu ekonomiski izdevīgi. Tomēr, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugumu, negatīvos kopējos apdrošinātāju darbības rezultātus transportlīdzekļu apdrošināšanas veidos, kā arī autoservisu pakalpojumu cenu pieaugumu, mēs prognozējam, ka šogad KASKO apdrošināšanas polišu cenas apdrošināšanas tirgū varētu pieaugt līdz 8%.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.