Sabiedriskā transporta padomes sēdē diskutē par valsts dotācijas sadalījumu

Piektdien, 31.janvārī, tika sasaukta Sabiedriskā transporta padomes otrā sēde, kuras noslēgumā tās dalībnieki uzsāka diskusiju par valsts budžeta dotācijas sadalījuma pamatprincipiem starp pārvadājumu veidiem un attiecīgās finansējuma daļas sadalījumu starp plānošanas reģioniem, kā arī turpmāko rīcību saistībā ar finansējuma nepietiekamību.

Foto: iAuto.lv

Pieaicinātie Autotransporta direkcijas (ATD) speciālisti informēja padomi par līdzšinējiem principiem valsts budžeta finansējuma pārdalei starppilsētu nozīmes, vietējās nozīmes un pilsētu pārvadājumiem. Sēdes dalībnieki diskutēja par iespējamiem risinājumiem sarežģītajai situācijai, kas izveidojusies sabiedriskā transporta nozarē pēdējo gadu laikā nepietiekamā valsts finansējuma dēļ. Pēc intensīvas viedokļu apmaiņas padome uzdeva ATD sagatavot iespējamos rīcības variantus un nolēma sarunas turpināt nākamās padomes sēdes laikā, kas ieplānota 28.februārī.

Padome sēdes laikā apstiprināja februārī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos. Kamēr padome nav vienojusies par pamatprincipiem valsts budžeta dotācijas sadalījumam, avansa maksājumi pārvadātājiem tiek pārskaitīti saskaņā ar ATD aprēķiniem.

Sēdes laikā tika apstiprināti grozījumi atsevišķos vietējās nozīmes maršrutos, vienā starppilsētu nozīmes maršrutā un vienā Liepājas pilsētas nozīmes maršrutā, kas iziet ārpus Liepājas pilsētas administratīvajām robežām.

Sabiedriskā transporta padome ir izveidota ar mērķi vienoti plānot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes (starppilsētu un vietējos) maršrutos, kas ļaus racionālāk izmantot valsts piešķirtos līdzekļus un uzlabos sabiedriskā transporta sistēmas efektivitāti.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.