Būtiskākie 2013. gada notikumi OCTA nozarē: lielākie zaudējumi un likvidē Balva

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ir apkopojis svarīgākos 2013. gada notikumus OCTA nozarē, kuri ir ietekmējuši tās darbību un kopējos tirgus rādītājus. Būtiskāko notikumu vidū ierindojas AAS „Balva” likvidācijas procesa uzsākšana, tās izslēgšana no LTAB biedru sastāva, kā arī OCTA nozares piedzīvotie lielākie zaudējumi pēdējo astoņu gadu laikā.

Tiek uzsākts AAS „Balva” likvidācijas process

Šī gada 16. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu apturēt visu AAS „Balva” izsniegto licenču darbību. Divus mēnešus vēlāk, izvērtējot veiktās darbības, FKTK padome nolemj pilnībā anulēt visas AAS „Balva” licences, nosakot, ka esošie noslēgtie apdrošināšanas līgumi turpina savu darbību un apdrošināšanas sabiedrībai ir jāturpina pildīt savas saistības pret klientiem. LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics norāda, ka likvidējamās apdrošināšanas sabiedrības „Balva” (Balva) darbības radītās sekas jau ir izjūtamas un tās atspoguļosies nozares rādītājos arī nākotnē.

„Apdrošināšanas bizness primāri ir balstīts uz uzticības veidošanu starp apdrošināšanas ņēmēju un pašu apdrošināšanas sabiedrību, un nav būtiski, vai runājam par OCTA, KASKO vai citiem apdrošināšanas veidiem, jo svarīgākais, kas nepieciešams apdrošināšanas ņēmējam, ir ticība, ka gadījumā, ja notiks negadījums, tad viņam radītie zaudējumi tiks kompensēti. Lai gan ir uzsākts Balva likvidācijas process, apdrošināšanas sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret klientiem, tādējādi pildot primāro funkciju – atlīdzību izmaksu cietušajiem. Savukārt runājot par to, cik lielu ietekmi uz sistēmas stabilitāti ir atstājis Balva gadījums, tad ir jāatzīmē, ka tirgus ir nodrošinājies pret šādām ārkārtas situācijām, jo pateicoties tam, ka ir Garantijas fonds, kurš ir izveidots no apdrošinātāju regulārajām iemaksām, apdrošināšanas atlīdzības cietušajiem tiks maksātas jebkurā gadījumā, pat, ja notiek ļaunākais scenārijs un tiek pasludināta Balva maksātnespēja. Pie šāda scenārija gan pastāv iespēja, ka straujāk celsies OCTA cenas, jo, ja Garantijas fonda uzkrājumi būtiski samazināsies, tad apdrošināšanas sabiedrībām būs jāatsāk regulārie maksājumi, un tas viennozīmīgi atspoguļosies pakalpojuma cenā”, skaidro Juris Stengrevics.

Tāpat LTAB norāda, ka Balva gadījums ir ietekmējis OCTA nozari kopumā, jo viena tirgus dalībnieka izstāšanās ir iespaidojusi arī apdrošināšanas sabiedrībām piederošās tirgus daļas.

„Šobrīd notiek klientu pārdalījums, jo līdzšinējiem Balva klientiem ir jāizdara izvēle par labu citam apdrošinātājam, un, ņemot vērā aso konkurenci tirgū, ikviens tirgus dalībnieks mēģina nostiprināt un palielināt savas tirgus pozīcijas”, tā Juris Stengrevics.

OCTA nozare piedzīvo lielākos zaudējumus pēdējo 8 gadu laikā

OCTA apdrošināšanas nozares darbību kopumā raksturo visu apdrošināšanas sabiedrību peļņas vai zaudējuma rādītāji, kas 2013.gada 9 mēnešos nozarei ir bijis izteikti negatīvs, ko ietekmēja vairāki faktori. Viens no tiem ir saistīts ar radušos situāciju ar likvidējamo apdrošināšanas sabiedrību „Balva”. Taču tirgū ir vērojamas arī tādas tendences kā apdrošināšanas atlīdzību izmaksu summu palielinājums.

Salīdzinājumam, 2013.gada 9 mēnešos apdrošināšanas sabiedrībās un LTAB iesniegti kopā 29 733 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 3 232 jeb 12,2% vairāk nekā 2012.gada 9 mēnešos. Savukārt saistībā ar šī gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem 2013.gada 9 mēnešos ir pieņemti 29 555 lēmumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām par kopējo summu Ls 18 824 662, kas ir par Ls 2 315 290 jeb 14,0% vairāk nekā 2012.gada 9 mēnešos. Savukārt nopelnīto prēmiju summa sastādīja Ls 22 158 050, kur ir vērojams tikai neliels pieaugums par 8,7%.

„Otro gadu pēc kārtas kopš krīzes perioda, apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis. Tomēr neraugoties uz šo faktu, OCTA nozare joprojām strādā ar zaudējumiem, tā kā ienākumu pieaugums no OCTA polisēm nav tik liels, lai kompensētu pieaugošo atlīdzību izmaksu apmērus. Tomēr ņemot vērā, ka šogad prēmiju pieaugums ir bijis nedaudz straujāks nekā 2012.gadā, tad ceram, ka kopējie 2013.gada rezultāti nebūs tik skarbi, kā iegūtie dati par nozares darbības rezultātiem šī gada pirmajos 9 mēnešos”, informē Juris Stengrevics.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.