Pašvaldības ieņēmumi no sodiem par Jūrmalas caurlaides neesamību pieauguši no 200 eiro līdz miljonam no 2015. līdz 2019.gadam

Foto: iAuto.lv

iAuto vērsās ar jautājumiem Jūrmalas pašvaldībā par ieņēmumu apjomu no iebraukšanas caurlaidēm:

  1. Cik lieli ieņēmumi Jūrmalas pilsētas pašvaldība bija 2015, 2016, 2017, 2018 un 2019 gados par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā no caurlaižu iegādes;
  2. Cik lieli ieņēmumi Jūrmalas pilsētas pašvaldība bija 2015, 2016, 2017, 2018 un 2019 gados no piemērotās sodu maksas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā bez caurlaides;
  3. Cik lielas summas ir uzskaitītas, bet nav samaksātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai no piemērotās sodu maksas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā bez caurlaides 2015, 2016, 2017, 2018 un 2019 gados?

Saņēmām sekojošas atbildes no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora E.Stobova:

Atbildot uz 1.jautājumu, paskaidrojam, ka informācija par ieņēmumiem no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā katru mēnesi tiek apkopota pārskatā par pamatbudžeta izpildi un ir bezmaksas pieejama Valsts kases mājaslapā (dati par laika periodu no 2008.gada).

Atbildot uz 2. un 3.jautājumu, nosūtam Domes rīcībā esošo informāciju:

Avots: Jūrmalas domes atbilde Nr. 1.1-39/20N-4124

* informācija par piemērotajiem sodiem, samaksas fakts pēc pārkāpuma veida atsevišķi netika uzskaitīts

iAuto publiskos avotos atrada sekojošu informāciju par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieņēmumiem par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskā pārskatā ir minēts, ka 2017.gada ir modernizēta iebraukšanas caurlaižu iegāde un kontrole

Gatis Truksnis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs (Zaļo un Zemnieku savienība). Foto: Ekrānbilde no https://jurmala.lv/docs/k18/x/L0285_pielikums.pdf

2017. gadā veikti nozīmīgi ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras modernizēšanā. Pārskata gadā tika modernizēta iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā caurlaižu iegādes un izsniegšanas sistēma – izstrādāts e-pakalpojums, kas sniedz iespēju caurlaides pieteikt un nodevu samaksāt elektroniski. Tika automatizēta iebraukšanas nodevas samaksas kontroles sistēma, kas ir integrēta gan ar iekšējām sistēmām – iebraukušo transportlīdzekļu atpazīšanas sistēmu, taksometru licenču kartīšu uzskaiti, lietvedību, e-pakalpojumu portālu, grāmatvedību un caurlaižu maksas automātiem, gan arī ar ārējām sistēmām. Iebraukšanas caurlaižu kontrole tiek veikta, izmantojot arī fotofiksācijas ierīces, kas uzstādītas pie iebraukšanas punktiem. Tās fiksē pilsētā iebraukušo transportlīdzekļu reģistrācijas numurus un salīdzina tos ar reģistrēto caurlaižu datubāzi. Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides 2017. gadā kopumā sastādīti 13 252 administratīvā pārkāpuma protokoli; 2016. gadā par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem, to skaitā par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides, kopā sastādīti 1 442 administratīvā pārkāpuma protokoli. Tas liecina, ka modernizētā caurlaižu iegādes un izsniegšanas sistēma un kontroles sistēma ir uzlabojusi caurlaižu izsniegšanu un iebraukšanas kontroli. Iebraukšanas nodevas kontroles sistēmas izveidei tika izbūvēti datu pārraides tīkli, nepieciešamā inženierbūvju infrastruktūra, izvietotas numuru atpazīšanas videokameras, iegādāti datu apstrādes serveri un programmnodrošinājums.

2017. gads: Ieņēmumi no caurlaižu iegādes šogad pieauguši par pusmiljonu eiro – no 2,1 miljona eiro pērn līdz 2,68 miljoniem eiro 2017.gadā. No 1. aprīļa līdz 30. septembrim, iegādāts 1,1 miljons vienreizējo caurlaižu, tas ir, par 200 tūkstošiem caurlaižu vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Ievērojami pieaudzis ilgtermiņa caurlaižu skaits – tās šogad iegādātas trīs reizes vairāk.

2018.gads: Ieņēmumi no caurlaižu iegādes iebraukšanai Jūrmalā 2018.gadā bija 2,91 miljons eiro. No 1. aprīļa līdz 30. septembrim iegādātas 1,24 miljoni vienreizējās caurlaides – par 240 tūkstošiem vairāk nekā pērn.

2019.gads: No 1. aprīļa līdz 30. septembrim Jūrmalas pilsētas viesi iegādājušies 1,167 miljonus vienreizējo iebraukšanas caurlaižu. Ieņēmumi no caurlaižu iegādes 2019. gadā bijuši 2,78 miljoni eiro. Pieaudzis ilgtermiņa caurlaižu skaits – no 64 tūkstošiem 2018. gadā līdz 66 tūkstošiem šā gada caurlaižu sezonā. Taču braucēju skaits, kuri pērk vienas dienas caurlaides, nedaudz sarucis, un kopā iegādāts 1,16 miljoni dienas caurlaižu.

iAuto kopsavilkums no publiskiem avotiem (“Jūrmalas avīze”) par ieņēmumiem no Jūrmalas caurlaižu iegādes:

2017. gads 2,68 miljoni eiro

2018. gads 2,91 miljoni eiro

2019. gads 2,78 miljoni eiro

Jūrmalas dome informē, ka no nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996. gada.

Jūrmalas domes atbilde iAuto.lv Foto: Ekrānbilde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.