Transporta un sakaru jomā apstiprināti īstenošanas nosacījumi par visu SM pieejamo ES fondu finansējumu 1,32 miljardu eiro apmērā

Transporta un sakaru jomā apstiprināti īstenošanas nosacījumi par visu SM pieejamo ES fondu finansējumu 1,32 miljardu eiro apmērā

Satiksmes ministrija (SM) nodrošinājusi īstenošanas nosacījumu izstrādi visiem SM pārziņā esošajiem specifiskajiem Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta mērķiem un pasākumiem.

Otrdien, 4.aprīlī, valdība apstiprināja SM izstrādātos Ministra kabineta (MK) noteikumus „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.2.pasākuma „Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē”

SM pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem ir pieejams vislielākais ES fondu finansējuma apjoms – 1,32 miljardi eiro (29,9% no Latvijai pieejamā ES fondu atbalsta). SM ir viena no pirmajām ministrijām, kurām ir pieejams lielākais ES fondu finansējums un kas ir izstrādājušas īstenošanas nosacījumus visiem savā pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem. Vienlaikus SM bija arī viena no dažām ministrijām, kas projektu īstenošanu uzsāka jau 2014. gadā.

Kopumā īstenošanas nosacījumi – projektu atlases kritēriji un MK noteikumi – apstiprināti visiem 14 ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem. Tas nozīmē, ka šajās programmās var tik veiktas projektu iesniegumu atlases un projektu īstenošana.

Projektu īstenošana jau uzsākta valsts galveno un reģionālo autoceļu, elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla izveides, lielo ostu, starptautiskās lidostas “Rīga”, Rīgas pilsētas transporta sistēmas, dzelzceļa infrastruktūras, tramvaju infrastruktūras kā arī platjoslas ieviešanas programmās. Apstiprināto projektu ES fondu finansējums ir 625,17 miljoni eiro.

Projektu iesniegšana, atlase vai vērtēšana, ko organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), notiek pilsētu infrastruktūras sasaistes ar TEN-T tīklu, videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu), dzelzceļa tīkla elektrifikācijas un citās programmās.

Pēc īstenošanas nosacījumu apstiprināšanas būtiska ir projektu īstenotāju un finansējuma saņēmēju sadarbība ar CFLA un vadošo iestādi (Finanšu ministriju), iesniedzot projektus ES atbalsta saņemšanai un risinot neskaidros jautājumus, lai pēc iespējas ātrāk varētu tikt uzsākta projektu īstenošana un tiktu veiksmīgi sasniegti rezultāti.

SM pārziņā 2014-2020. gada plānošanas periodā ir 14 specifiskie atbalsta mērķi (SAM) un pasākumi ar kopējo Kohēzijas fonda (KF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 1,32 mljrd. EUR apmērā.

Atbalsta jomas:
– Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 43,9 milj. EUR;
– Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (automobiļu elektrouzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra Rīgā, Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi pārējos nacionālas nozīmes centros), darbības programmas 4.prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 7 milj. EUR; KF līdzfinansējums 108,5 milj. EUR apmērā;
– Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa (t.sk. elektrifikācijas), Starptautiskās lidostas “Rīga”, Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi), darbības programmas 6.prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 924,2 milj. EUR, kā arī ERAF līdzfinansējums – 235,4 milj. EUR.

 

Foto: iAuto.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.