Precizē automašīnu novietošanas kārtību sūtījumu nogādāšanai

Valdība akceptē likumprojektu “Grozījums likumā “Par autoceļiem””, kas paredz, ka transportlīdzekļus, kuriem ir izsniegta Ceļu satiksmes likumā paredzētā caurlaide, tās lietošanas noteiktajā kārtībā bez maksas var novietot stāvēšanai uz laiku, kas nav ilgāks par 30 minūtēm, uz pašvaldības autoceļa vai ielas maksas autostāvvietās.

Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra sēdē pieņemti noteikumi Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”, kuri nosaka kārtību, kādā lieto caurlaidi, kas dod tiesības pasta komersantu, inkasentu un inkasācijas apsardzes, Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un ministrijas transportlīdzekļa vadītājam darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un ceļa zīmju “Braukt aizliegts”, “Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem braukt aizliegts” prasības.

Valsts un pašvaldības policija ir informējusi Satiksmes ministriju par konstatētiem gadījumiem, kad transportlīdzeklis, kuram ir izsniegta caurlaide, tiek novietots uz ielas braucamās daļas vai uz ietves blakus brīvām pašvaldības maksas autostāvvietām, tādējādi, apgrūtinot ceļa satiksmi vai gājēju pārvietošanos.

Autoceļu likums paredz, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var paredzēt, ka par transportlīdzekļa novietošanu uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu. Tādējādi veidojas situācija, ka, lai nepārkāptu pašvaldību saistošajos noteikumos noteikto, transportlīdzekļi netiek novietoti tukšās maksas autostāvvietās, bet vietās, kuras tiek regulētas ar apstāšanās vai stāvēšanas aizliegumiem, tādējādi radot zināmus riskus transporta un gājēju kustībai.

Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.

Foto: iAuto.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.