Mainīta taksometru licencēšanas kārtība

Otrdien, 14.martā, valdība apstiprināja izmaiņas Autopārvadājumu likumā, tādējādi mainot taksometru licencēšanas kārtību, lai pilnveidotu taksometru vadītāju profesionālo kvalifikāciju, veicot to reģistrāciju, kā arī paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitātes standartu.

Tāpat tika precizēta pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru definīcija, nodalot pakalpojuma veidus – pasažieru komercpārvadājums ar vieglo taksometru un ieviests jauns  regulējums –  pasažieru komercpārvadājums ar vieglo automobili.

Ievērojot līdzšinējo regulējumu, taksometru vadītājiem bija nepieciešams saņemt licenci katrā pašvaldībā. Ņemot vērā šīs jomas darbības specifiku un pašvaldību sadrumstalotību, 74 pašvaldībās no 119 taksometru pakalpojumi nav pieejami. Līdz ar to paredzēts, ka turpmāk pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo taksometru drīkstēs veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz republikas pilsētas pašvaldība vai plānošanas reģions, tādejādi ievērojami samazinot taksometru jomā nodarbinātiem uzņēmējiem nepieciešamo licenču skaitu.

Jāatzīmē, ka plānošanas reģiona izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedos tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar taksometriem republikas pilsētās un otrādi – republikas pilsētas izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedos tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar taksometriem plānošanas reģiona teritorijā. Speciālās atļaujas (licences) izsniedzējam būs arī tiesības noteikt ierobežojumus taksometru radītajam piesārņojumam videi un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomam.

Lai uzlabotu taksometru pārvadājumu kvalitāti un pastiprinātu taksometru vadītāju atbildību, paredzēts veidot vienotu publiski pieejamu taksometru vadītāju reģistru, nosakot prasības, kritērijus un informācijas avotus, personas iekļaušanai reģistrā vai izslēgšanai no tā.

Vienlaikus paredzēts pārskatīt autoostu ar dažādu reģionālu nozīmi statusu un tajās obligāti sniegto pakalpojumu klāstu. Tas nepieciešams, lai optimizētu finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu, jo atkarībā no autoostas atrašanās vietas, cilvēku plūsmas un apkalpoto reisu skaita dienā autoostas apmeklētāju un pasažieru prasības ir atšķirīgas. Tā, piemēram, autoostās ar relatīvi mazu noslodzi var būt nepamatota prasība nodrošināt iespēju iegādāties braukšanas biļeti.

Ņemot vērā, ka esošo Satiksmes ministrijas (SM) resursu ietvaros nav iespējams nodrošināt pietiekamu autoostu pārbaužu regularitāti, paredzēts, ka VSIA “Autotransporta direkcija” tiks mainītas veicamās darbības, nodrošinot taksometru vadītāju reģistrāciju un autoostu reģistrāciju, pārreģistrāciju un autoostu darbības uzraudzību.

 

Foto: Ekrānšāviņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.