LTAB atkārtoti lūdz FKTK pieņemt patērētājiem labvēlīgu lēmumu OCTA kalkulatora jautājumā

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB) atkārtoti vērsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk – FKTK), lūdzot vēlreiz pārskatīt lēmumu par LTAB OCTA kalkulatora darbības apturēšanu.

“Esam izpildījuši visas formālās prasības, ko uzdevuši likumdevēji un tirgus uzraugs, tādēļ vēlamies skaidru atbildi – vai LTAB OCTA kalkulators var atsākt savu darbību, sniedzot patērētājiem iespēju, salīdzināt OCTA cenas pa tiešo no apdrošinātājiem bez starpnieku līdzdalības,” pamato LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

“Pērnā gada izskaņā, kad Saeimas deputāti, FKTK un citas iesaistītās institūcijas skatīja jautājumu par LTAB OCTA kalkulatora statusu, likumdevējs un tirgus uzraugs vienprātīgi atzina, ka šāds rīks ir patērētājiem nepieciešams un saglabājams. Tikmēr ievērojamu pretdarbību LTAB OCTA kalkulatora saglabāšanai izrādīja apdrošināšanas starpnieki, kuri nevēlas, lai klienti OCTA polises iegādātos pa tiešo pie apdrošinātājiem, bez brokeru līdzdalības,” stāsta J.Abāšins.

Lai ievērotu formālās OCTA likuma un ES direktīvu prasības par apdrošināšanas izplatīšanu un apdrošināšanas starpniecību, LTAB veica izmaiņas kalkulatorā, novēršot iespējas bez atkārtotas datu ievades iegādāties OCTA apdrošināšanu pa tiešo no apdrošinātājiem, aicinot FKTK tās izvērtēt un lemt par kalkulatora saglabāšanu. “Diemžēl šī gada 10.janvārī saņemtā FKTK vēstule nesniedz skaidru atbildi uz patērētājiem aktuālu jautājumu. Esam pieņēmuši lēmumu atkārtoti vērsties pie FKTK un lūgt nepārprotamu atbildi – vai LTAB piedāvātais risinājums ir likuma normām atbilstošs, un OCTA kalkulators var atsākt savu darbību,” informē J.Abāšins.

LTAB pērnā gada izskaņā jau informēja, ka turpinās strādāt, lai rastu likumam atbilstošu risinājumu OCTA kalkulatora darbības turpināšanai: “Mūsuprāt, nav pareizi likvidēt instrumentu, kas pēc savas būtības ir maksimāli demokrātisks un vērsts uz pircēju interesēm. Ja likumdevējiem, tirgus uzraugam vai apdrošināšanas starpniekiem – brokeriem ir iebildumi pret kalkulatora darbību LTAB paspārnē, varam nodot to kādas citas institūcijas, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs.

Šobrīd Latvijā darbojas vairāki apdrošināšanas starpnieku interneta portāli, kuros var iegādāties OCTA. Ievadot transportlīdzekļa datus, katrā no tiem var redzēt cenu piedāvājumu no dažādām apdrošināšanas sabiedrībām. Tomēr, neraugoties uz šajos portālu sludināto informāciju par it kā visizdevīgākajām OCTA cenām, patiesībā autoīpašniekam tās tiek uzrādītas jau ar iekļautu apdrošināšanas starpnieka atlīdzību. Tādējādi autoīpašnieki iegādājas OCTA, pārmaksājot par polisi, nenojaušot, ka, pērkot polisi pa tiešo apdrošinātāja mājaslapā, tās cena būtu par vidēji 11-14% zemāka.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” UADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.

Foto: Publicitātes attēls

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.