Draudzīgākā pašvaldības policija Latvijā – Jūrmalā? (+ FOTO)

Latvijā vairāk kā 30% no bojā gājušajiem ceļu satiksmes negadījumos ir gājēji (skat. attēlu raksta beigās). Turklāt pie mums notiek nesamērīgi daudz uzbraukšanas gadījumu gājējiem uz gājēju pārejām.

Mēs jau ilgāku laiku novērojam, ka Jūrmalas pašvaldības policija veic preventīvus darbus un parasti tikai brīdina autovadītājus, kuri neievēro Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 121.5. punktu, kurš nosaka, ka Aizliegts apstāties un stāvēt uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām.

Dubultu prospekts pie Kļavu ielas Jūrmalā 18.02.2019. plkst. 15:44 Foto: iAuto.lv

Šai gājēju pārejai mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo tā ir ceļš skolniekiem no autobusu pieturas Dubultu prospektā pie Kļavu ielas uz sākumskolu “Taurenītis”, tātad 1.-6.klase. Gājēju pāreja ir īpaši bīstama, jo tā nav regulēta (bez luksoforiem) un atrodas uz ceļa ar divām joslām vienā virzienā, kas pēc drošas satiksmes pamatprincipiem nebūtu pieļaujama.

Šis ir jau mūsu trešais izsaukums Jūrmalas pašvaldības policijai pa tālruni 67 740 448 (18.02.2019. plkst. 15:44) uz aprakstīto vietu, pēc kura netiek sastādīts administratīvās lietas protokols.

Prieks, ka Jūrmalas pašvaldības policijas Citroen busiņš ieradās ātri notikuma vietā, taču kārtējo reizi viss beidzās ar brīdinājumu, sāk likties, ka Jūrmalas pašvaldības policija ir pati draudzīgākā pašvaldības policija valstī, ja tas neattiecas uz caurlaidēm.

Dubultu prospekts pie Kļavu ielas Jūrmalā 18.02.2019. plkst. 16:07 Foto: iAuto.lv

Jūrmalas pašvaldības policijas galvenie uzdevumi (no jurmala.lv/lv/sabiedriba/drosiba/pasvaldibas_policija/18344-pasvaldibas-policijas-parvalde):

  • likumpārkāpumu profilakse,
  • Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole,
  • diennakts informācijas saņemšana par likuma pārkāpumiem un izsaukumu apkalpošana, kas saistīta ar pārkāpumu novēršanu,
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana,
  • diennakts personu atskurbšanas telpu darbības nodrošināšana,
  • caurlaižu režīma kontrole iebraukšanai pilsētas teritorijā,
  • transporta līdzekļu  stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole,
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
  • glābšanas darbu veikšana uz ūdens un ledus.

Kompetence un piekritība

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas, pieņem  lēmumus un uzliek administratīvos sodus saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK 214¹.p.) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Atgādināsim dažus punktus no Ceļu satiksmes noteikumiem:

931. ceļa apzīmējums

2.16. gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 535. un 536. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei;

535. un 536. ceļa zīmes “Gājēju pāreja”

15. Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju vietās, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību.

121. Aizliegts apstāties un stāvēt:

  121.5. uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām;

145. Transportlīdzekļa vadītājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, kā arī velosipēdu vadītājiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai izbrauc uz tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti.

146. Ja pirms neregulējamas gājēju pārejas apturēts transportlīdzeklis vai citi transportlīdzekļi, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, samazina braukšanas ātrumu, transportlīdzekļa vadītājs var turpināt braukt tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka transportlīdzekļu priekšā neatrodas gājēji vai velosipēdu vadītāji.

250. Brīdinājuma zīmes brīdina transportlīdzekļu vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Brīdinājuma zīmes ir šādas:

  250.16. 120. zīme “Gājēju pāreja”. Tuvošanās ar 535. un 536. zīmi apzīmētai gājēju pārejai, kur jādod ceļš gājējiem;

120. ceļa zīme “Gājēju pāreja”

276. Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu. Norādījuma zīmes ir šādas:

  276.30. 535. zīme “Gājēju pāreja”. Zīmi uzstāda ceļa labajā pusē uz pārejas tuvākās robežas;

  276.31. 536. zīme “Gājēju pāreja”. Zīmi uzstāda ceļa kreisajā pusē uz pārejas tālākās robežas;

535. un 536. ceļa zīmes “Gājēju pāreja”

289. Ceļa apzīmējumiem (5. pielikums) jāatbilst standartu LVS 85:2010 “Ceļa apzīmējumi” un LVS 93:2006 “Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi” prasībām. Gājēju pārejas tiek projektētas atbilstoši standartam LVS 190–10:2007 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”.

292. Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas norādes uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā krāsā, izņemot 943., 944., 945., 946., 947. un 948. ceļa apzīmējumu, kas ir dzeltenā krāsā. Horizontālie apzīmējumi ir šādi:

  292.12. 931. ceļa apzīmējums – vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas – apzīmē gājēju pāreju;

931. ceļa apzīmējums

Lasi vēl iAuto:

Foto: Valsts policija

Dalies:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.